انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

آدرس:تهران خیابان ولی عصر (عج) جنب پارک ملت،نبش نیایش

مرکزآموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی

دبیرخانه هیات امناء مرکز
رئیس دبیرخانه هیأت امناء :
23922640
کارشناس دبیرخانه هیأت امناء :
23922937
پست الکترونیک هیات امناء مرکز :
Omana.rajaie@gmail.com