انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نوع خبر 
 
 
دومین جلسه کمیسیون دائمی مرکز

دومین جلسه کمیسیون دائمی مرکز با موضوعیت بررسی بودجه تفصیلی سال 1396 ،تعیین موسسه حسابرسی سال 1396،ارائه برنامه عملیاتی مرکز درسال 1396 وارائه پیشنهادات اختصاصی مصوبه صورتجلسه مرکز باحضور آقای دکتر نوحی،آقای دکترملکی،آقای دکتر پیغمبری ،آقای نیک مهروآقای احمدی تشکیل گردید.

 

سه شنبه 10 اسفند 1395  10:56

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 2 تير 1397  14:0:14
تعداد بازديد از اين خبر : 394